woensdag 6 februari 2013

Bezwaar Tegen HondenbelastingIk heb al eerder geschreven over het onderwerp hondenbelasting, waarbij een Duitse advocaat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevraagd heeft om de hondenbelasting af te schaffen.
Op 24 januari 2013 deed het gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak in een zaak, die een belanghebbende uit de gemeente Sittard-Geleen had aangespannen tegen de hondenbelasting.
In die uitspraak besliste het gerechtshof dat de gemeente in deze zaak niet voldoet aan de voorwaarden om belasting te heffen.
De gemeente Sittard-Geleen heft een hondenbelasting die wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Deze belasting geldt voor inwoners van de gemeente met één of meerdere honden. Inwoners die geen hond hebben, zijn deze belasting niet verschuldigd.

Het heffen van hondenbelasting voor het verkrijgen van algemene middelen is toegestaan, zegt het hof, maar dan moet wel aan twee voorwaarden worden voldaan.
In de eerste plaats moeten de kosten verbonden aan het hondenbezit van wezenlijke betekenis zijn geweest voor het invoeren van de hondenbelasting. Daarnaast moet de hoogte van het bedrag mede zijn afgestemd op de kosten die de gemeente moet maken voor het hondenbezit.

Omdat de gemeente niet aan deze voorwaarden voldoet, bepaalde het Hof dat er geen redelijke en objectieve grond is om deze belasting alleen van hondenbezitters te heffen. Het Hof is van oordeel dat het in artikel 1 van de Grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel in dit geval is geschonden, en dat op grond daarvan aan de Verordening verbindende kracht moet worden ontzegd. De op die Verordening gegronde aanslag hondenbelasting moet worden vernietigd.

De hondenbelasting is voor gemeenten een fijn appeltje voor de dorst dat ze vrijelijk mogen besteden.

Het foldertje van de gemeente Amsterdam begint met het volgende kopje :Je kunt uiteraard altijd bezwaar aantekenen, een voorbeeld is hier en hier te vinden.
Er is ook al een website en actiegroep opgericht tegen de hondenbelasting.

Hoe hoog is de hondenbelasting in de verschillende gemeentes ?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten