donderdag 31 december 2015

Amsterdamse Minima Gratis Naar Dierenarts

Amsterdammers met een Stadspas kunnen vanaf januari 2016 gratis met hun huisdier naar de dierenarts.

De gemeente vergoedt voor volwassen Amsterdammers met een Stadspas een consult bij de dierenarts. Als een medische behandeling noodzakelijk is en de kosten daarvan hoger zijn dan honderd euro, kan er ook een beroep op de gemeente worden gedaan voor een bijdrage voor een deel van de kosten van de behandeling.

Eigenaren die met hun hond of kat voor een consult komen kunnen hun huisdier ook op kosten van de gemeente voorzien van een chip.
Het chippen en registreren van honden is al sinds april 2013 verplicht.

Laurens Ivens, wethouder Dierenwelzijn, laat in een persbericht weten te willen voorkomen dat huisdieren onnodig lijden doordat de eigenaar niet de juiste zorg aan zijn huisdier kan verlenen door onvoldoende financiële middelen.

Het gaat in eerste instantie om een proef van januari tot en met september. De gemeente heeft vier ton uitgetrokken voor het project ADAM (Amsterdamse Dierenhulp aan Minima).

Voor alle Amsterdammers geldt overigens dat de hondenbelasting met ingang van volgend jaar is afgeschaft !
Hondenbezitters zullen in hun nopjes zijn met de afschaffing, want zij betalen per hond ruim 100 euro belasting aan de gemeente. Van dat geld ging tien procent naar administratiekosten en ruim dertig procent werd besteed aan hondenbeleid, dus bijvoorbeeld het aanleggen van uitlaatveldjes. De rest van de opbrengst  belandde in de ‘algemene pot’ van de gemeente.


donderdag 17 december 2015

Plaspauze Op Oudejaarsavond

De Almelose dierenarts Herman ter Keurs kreeg onlangs massaal bijval voor zijn idee van een plaspauze tijdens Oudejaarsavond.
Daarbij roept hij iedereen op om van 22.00 tot 23.00 uur (1 uurtje) géén vuurwerk af te steken, zodat de dieren even een luchtje kunnen scheppen en rustig hun behoefte kunnen doen.
Met als motto Gun ons een uurtje rust heeft de dierenarts 1000 flyers en 50 posters laten drukken. Die worden huis-aan-huis verspreid en opgehangen bij vuurwerkverkooppunten.

Ik heb heus niet de illusie dat het helemaal stil zal zijn, maar als het straks een stuk rustiger is dan vorig jaar, hebben we al heel wat bereikt. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als zoiets landelijk wordt overgenomen. Al moet zoiets dan eventueel wel via de brancheorganisatie voor dierenartsen want zelf ben ik daar als privépersoon uiteraard veel te klein voor, aldus de dierenarts.

Tja, het zou mooi zijn als zoiets een werkelijkheid wordt....