zondag 4 oktober 2015

Werelddierendag

Werelddierendag. Jaarlijks op 4 oktober wordt overal ter wereld stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving.

De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen.
Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.
In 1929 werd 4 oktober door een groep dierenbeschermers, die tijdens een congres over bestrijding van dierenmishandeling in Wenen bijeen waren gekomen, officieel uitgeroepen tot Werelddierendag.

Van 4 tot en met 10 oktober is het de collecteweek van de Dierenbescherming . Canna's baasje gaat dit jaar voor het eerst samen met duizenden andere vrijwilligers op pad om te collecteren.
Het geld dat wij ophalen wordt één op één besteed aan de hulp aan dieren in jouw regio. De Dierenbescherming ontvangt geen overheidssubsidie en is daarom afhankelijk van de financiële steun van leden, sponsors en donaties. Dus geef.....!